UPUTE ZA IZNAJMLJIVAČE

1. RJEŠENJE O ODOBRENJU PRUŽANJA UGOSTITELJSKIH USLUGA U DOMAĆINSTVU

Za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu iznajmljivač je dužan ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu od nadležnog ureda.

Ured državne uprave u Šibensko kninskoj županiji
Odjel za turizam
Ulica Vladimira Nazora 1, Šibenik
Tel: 022 244-603
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

2. STANDARDIZIRANA PLOČA ZA OZNAČAVANJE VRSTE I KATEGORIJE OBJEKTA

Standardiziranu ploču, temeljem rješenja o razvrstavanju i/ili kategorizaciji, iznajmljivač naručuje izravno od proizvođača te snosi troškove izrade i dostave naručene ploče.
Proizvođaču je potrebno poslati:
• Kopiju uplatnice,
• Kopiju rješenja o kategorizaciji,
• Točnu adresu na koju treba isporučiti ploču.

Proizvođači koji imaju suglasnost Ministarstva:
- Kordun - marketing d.o.o.
Matka Laginje 10, 47000 Karlovac; tel: 047 645 561 ; e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

- Jaguar d.o.o.
Hrvojeva 6, 21000 Split; tel: 021 343 888 ; e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
-za ploče: 1. Hotel; 2. Depandansa hotela; 3. Integralni hotel – Udruženi; 4. Difuzni hotel; 5. Soba u domaćinstvu; 6. Apartman u domaćinstvu; 7. Studio apartman u domaćinstvu; 8. Kuća za odmor u domaćinstvu; 9. Kamp u domaćinstvu;

- Binar d.o.o.
Livanjska 12, 21000 Split; tel: 021 344 442 ; e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
-za ploče: 1. Apartman u domaćinstvu; 2. Studio apartman u domaćinstvu

- Robi, obrt za usluge reklamiranja i pranje automobila, vl. Vesela Mikić
Put Nina 129a, 23000 Zadar; tel: 023 220 655 ; e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
-za ploče: 1. Apartman u domaćinstvu; 2. Soba u domaćinstvu; 3. Kamp u domaćinstvu; 4. Studio apartman; 5. Kuća za odmor

upute

3. CJENIK USLUGA

- U svakom objektu (sobi, apartmanu, kući za odmor, kampu) vidno istaknuti cijene usluge koje se nude, te broj smještajnog objekta ako se radi o više istih u jednom domaćinstvu).
- Cjenik nije potrebno ovjeravati
- Iznajmljivači koji su obveznici plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa boravišne pristojbe, dužni su cijenu boravišne pristojbe uračunati u cijenu usluge smještaja (ne smije biti posebno istaknuta). Na cjeniku je bitno staviti opasku kojem razredu turističkog mjesta pripada smještajni objekt kao i iznos paušala boravišne pristojbe po postelji.
- Iznajmljivač koji izuzev smještaja pruža usluge doručka, polupansiona i pansiona gostima, dužan je utvrditi normative namirnica, pića i napitaka za pojedino jelo, piće i napitak, ako takve usluge pruža, i pružiti usluge po utvrđenim normativima te na zahtjev normativ predočiti gostu (ne treba ovjeriti).

10 obaveznih točaka koje je neophodno navesti u Cjeniku:
1. Osnovni podaci iznajmljivača (naziv smještaja, ime i prezime vlasnika, adresa i OIB)
2. Naziv usluge (noćenje, noćenje s doručkom, najam apartmana...)
3. Vrsta naplate (po noćenju, po osobi, po smještaju, tjedno....)
4. Termin (unijeti sve termine, sezone...)
5. Cijena (obavezno mora biti izražena u kunama, eure dodajte čisto za razumijevanje stranaca)
6. Boravišna pristojba (ako je uključena u cijenu navesti i taj podatak, plus obavezno napisati iznose)
7. PDV (ako niste u PDV-u navesti da on nije uključen, ako Vam cijena sadrži PDV onda posebno izraziti netto cijenu i iznos PDV-a)
8. Dodatne usluge (kućni ljubimci, klima, čišćenje, doručak, parking... Dok primjerice: najam bicikla, prijevoz, najam ležaljki, brodice i sl. ne možete navesti ukoliko nemate potrebne dozvole za obavljanje tog posla)
9. Datum važenja cjenika (navesti datum od kada je taj cjenik važeći, dovoljno je pri dnu cjenika)
10. Potpis (Vlastoručni potpis iznajmljivača čije je ime na Rješenju)

4. OBAVIJEST O PODNOŠENJU PISANIH PRIGOVORA ( VRIJEDI ZA PRAVNE OSOBE )

Dana 6. srpnja 2013. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine" broj 80/13) kojim je uvedena nova obveza za iznajmljivače, glede omogućavanja korisnicima usluga podnošenja pisanog prigovora, sukladno odredbama članka 8. Zakona o zaštiti potrošača.
Iznajmljivači su dužni: omogućiti gostima podnošenje pisanih prigovora bilo u objektu u kojem se pružaju usluge smještaja, ili putem pošte, telefaks uređaja ili elektroničkom poštom, vidno istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora, u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora odgovoriti gostu, voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora gostiju, najmanje godinu dana od dana primitka prigovora.

5. IZDAVANJE RAČUNA

Račun za izvršenu uslugu izdaje se platitelju usluge (gostu ili turističkoj agenciji). Jednu kopiju računa iznajmljivač zadržava za sebe. Ukoliko je gost boravio u objektu posredstvom neke od turističkih agencija, račun se ispostavi turističkoj agenciji. Račun za gotovinu možete izraditi sami na računalu (kompjuterski) ili pak kupiti već gotov obrazac računa tzv. paragon račun, odnosno paragon blok u Narodnim novinama.

Obavezne točke koje je neophodno navesti na računu za usluge smještaja gostu u privatnom smještaju:
1. Naziv apartmana, ime iznajmljivača, adresa i OIB
2. Broj računa (redni broj računa, primjerice 01/2016)
3. Ime i prezime osobe kojoj je usluga pružena
4. Naziv usluge (noćenje, noćenje s doručkom, najam apartmana...)
5. Cijena (obavezno izražena u kunama, navesti jediničnu cijenu, zbrojni iznos i ukupan iznos)
6. Boravišna pristojba (ako je uključena u cijenu navesti samo informaciju da je uključena u cijenu, ako boravišnu ne plaćate paušalno već odvojeno, potrebno je navesti iznos boravišne i to kao posebnu stavku),
7. PDV (ako niste obveznik PDV-a dobro je navesti opasku u računu da PDV nije uračunat, ako Vam cijena sadrži PDV onda je potrebno posebno izraziti netto cijenu i iznos PDV-a)
8. Dodatne usluge (kućni ljubimci, klima, čišćenje, doručak, parking... )
9. Eventualni popust (Obavezno navesti tekstualno "Popust" i navesti iznos tog popusta a ne postotak)
10. Datum izdavanja računa
11. Potpis iznajmljivača

6. KNJIGA PROMETA

Iznajmljivač je dužan svaki izdani račun (koji je izdao gostu ili agenciji) ili voucher upisati u Evidenciju prometa ili Knjigu prometa.

7. PRIJAVA TURISTA

Zakonom o boravišnoj pristojbi (NN 152/08, 59/09, 97/13, 158/13 i 30/14)
Od 01.01.2016. iznajmljivač je dužan u roku 24 sata prijaviti svoje turiste preko novog sustava eVisitor. Preduvjet za korištenje eVisitora je da se do prvog dolaska gostiju obrate svojoj turističkoj zajednici koja će izdati:
1. korisničko ime
2. lozinku
3. TAN tablicu za prijavu u sustav
Potrebno je da obveznik samo prvi put osobno dođe u ured TZ grada Šibenika po svoje pristupne podatke, uz obavezno predočenje:
1. identifikacijskog dokumenta,
2. OIB-a
3. rješenja o pružanju usluga (ako ga nije već donio)
4. u slučaju da podatke preuzima opunomoćena osoba, mora imati pisanu punomoć od ovlaštene osobe, ovjerenu od javnog bilježnika.

8. POPIS TURISTA


Novim Pravilnikom o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici NN 126/15 propisan je novi elektronički sustav prijave i odjave gostiju, koji je u upotrebi od 1. siječnja 2016. godine te koji će predstavljati centralno mjesto informacija o turistima svih turističkih zajednica na području Republike Hrvatske. Ovim Pravilnikom propisuje se način vođenja popisa osoba koje se prijavljuju turističkoj zajednici ( Popis turista ) te oblik i sadržaj elektroničkog obrasca prijave i odjave turista turističkoj zajednici.
Popis turista vodi se, a prijava i odjava turista obavljaju se putem sustava eVisitor, kao središnjeg elektroničkog sustava prijave i odjave turista u Republici Hrvatskoj. Uspostavljenje i održavanje sustava eVisitor u nadležnosti je Hrvatske turističke zajednice.
Uvođenjem sustava eVisitor više nije potrebno voditi knjige. Zaprimljeni podaci se čuvaju na dislociranoj lokaciji sukladno standardima arhiviranja digitalnog sadržaja koje određuje tijelo nadležno za arhivsko gradivo.

Dakle uvođenjem sustava eVisitor više nije potrebno voditi knjige koje ste vodili do 01.01.2016.

9. PLAĆANJE BORAVIŠNE PRISTOJBE

Iznajmljivač boravišnu pristojbu plaća paušalno, a visina paušalne boravišne pristojbe vezana je za osnovni krevet i razred turističkog mjesta u tri jednake rate:

1. I rata - najkasnije do 31. srpnja,
2. II rata - najkasnije do 31. kolovoza,
3. III rata - najkasnije do 30. rujna.


MJESTO KATEGORIJA IZNOS PAUŠALA U KUNAMA PO LEŽAJU
ŠIBENIK, JADRIJA, ZABLAĆE A 345,00 kn
RASLINA, KAPRIJE B 293,25 kn
ZATON, LOZOVAC, JADRTOVAC, ŽIRJE, ŽABORIĆ C 241,50 kn
OSTALA MJESTA D 172,50 kn


Ukoliko ste registrirani kao obrt ili poduzeće boravišnu pristojbu plaćate po osobi po noćenju.
Uvođenjem sustava eVisitor sve informacije o tome i načinu plaćanja, broju računa za uplatu boravišne pristojbe, uplatnicama, nalazit će se na vašoj korisničkoj stranici eVisitora.
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_08_71_1447.html

10. TURISTIČKA ČLANARINA

Turistička članarina plaća se prema zakonski određenim stopama na osnovu ukupnog godišnjeg prihoda koje je domaćinstvo ostvarilo. Turističku članarinu, ako ste paušalac, plaćate na visinu ukupnog prihoda kojeg evidentirate u knjizi „Evidencija o prometu". Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08) ; (NN 88/10) Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici (NN 119/09)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_08_71_1447.html
MJESTO KATEGORIJA IZNOS ČLANARINE
ŠIBENIK, JADRIJA, ZABLAĆE A 0,16150
RASLINA, KAPRIJE B 0,14858
ZATON, LOZOVAC, JADRTOVAC, ŽIRJE, ŽABORIĆ C 0,12920
OSTALA MJESTA D 0,11628


Obrazac EP članarina

Obrazac TZ članarina

VAŽNO:
kao privatni iznajmljivač ne zaboravite podnijeti obrazac TZ ( možete ga kupiti u „Narodnim novinama" ili preuzeti sa Interneta ) poreznoj upravi do kraja veljačeza podatke o turističkoj članarini za prethodnu godinu.

Podatci za uplatu:

Primatelj: HNB – Članarina turističkim zajednicama
IBAN žiro-računa za uplatu: HR071001005-1744427159
Model: HR67
Poziv na broj: OIB iznajmljivača
Svrha: Uplata turističke članarine za 20___. Godinu.

11. POREZ NA DOHODAK OD IZNAJMLJIVANJA APARTMANA, SOBA

Porez na dohodak plaća se prema registriranim osnovnim krevetima i ne ovisi o razdoblju obavljanja djelatnosti, niti o broju ostvarenih noćenja. Pomoćni kreveti oslobođeni su plaćanja paušalnog iznosa poreza. Paušalni porez plaćaju svi iznajmljivači koji posjeduju Rješenje o odobrenju pružanja usluga u domaćinstvu, osim onih koji su u sustavu PDV.
Radi evidencije u registru poreznih obveznika, Poreznoj upravi dužni su se prijaviti svi iznajmljivači nakon ishođenja odobrenja za obavljanje djelatnosti.
Također, dužnost je iznajmljivača prijaviti i svaku eventualnu promjenu odobrenja. Prijava za upis u registar poreznih obveznika podnosi se na obrascu RPO-1 nadležnoj Poreznoj upravi (prema mjestu prebivališta). Porez i prirez uplaćuju se tromjesečno prema pismenim uputama nadležne ispostave Porezne uprave.

12. PEČAT

- Privatni iznajmljivač koji je registriran kao fizička osoba, (dakle nije tvrtka ili obrt), po Zakonu nije dužan imati pečat.
- Ukoliko želi imati pečat, iznajmljivač ga može napraviti.

13. KUTIJA PRVE POMOĆI

14. PLAN EVAKUACIJE